Postimüük

 

 

TINGIMUSED

 TÄHELEPANU! Postiga saatmise teenust pakume AINULT püsiklientidele!

 

Enne tellimuse saatmist palun tutvuge põhjalikult Horsepower OÜ kaupade saatmis tingimustega.

Tellimuse vormistamisel olge tähelepanelik ja kontrollige, et sisestatud informatsioon ja kontaktandmed oleksid täpsed. Teie tellitud kauba õigeaegne ja kiire saabumine sõltub tellimuses esitatud andmete õigsusest.

 1. Tingimuste ulatus ja kehtivus

1.1. Käesolevad tingimused kehtivad ostu-müügilepingutele (edaspidi Leping), mis sõlmitakse  kaupa telliva isiku (edaspidi Ostja) ning Horsepower OÜ vahel. Ostu-müügileping loetakse sõlmituks, kui tellimus on edastatud Ostja poolt ja arve on saadetud Ostja e-meili aadressile ning Ostja on toote eest ära tasunud.

1.2.Horsepower OÜ jätab endale õiguse käesolevaid tingimusi ja hinnakirja muuta ning täiendada.

2.Tooted ja Hinnad

2.1. Kõik hinnad on eurodes ja sisaldavad käibemaksu 20%. 

2.3. Horsepower Oü jätab endale õiguse kodulehel olevaid hindasid muuta

2.2. Ostetud toodetele lisandub transpordihind mis arvestatakse vastavalt toote omadustele.

2.3. Üldjuhul on lehel välja pandud kaubad kohe saadaval.

2.4. Ostjale eritellimusena spetsiaalselt tema jaoks tellitud tooteid ei ole võimalik tagastada ega vahetada. Samuti ei ole võimalik tellimust tühistada peale 50% ettemaksu tasumist. Kui antud toodet ei osteta välja 21 päeva jooksul peale kliendi teavitamist siis ettemaksu ei tagastata.

 1. Tellimine ja Maksmine 

3.1. Valige endale sobivad tooted välja ja saatke tellimus meie maili info@ratsavarustus.com


3.2. Ostu eest saab Ostja tasuda arve alusel ülekandega Müüja pangakontole.

3.3. Ostja e-postile saadetud tellimus kehtib 2 päeva ja tellimuse eest tuleb tasuda selle aja jooksul.

3.4. Kui raha ei ole kahe päeva jooksul Müüja arveldusarvele jõudnud, siis Ostja poolt Horsepower OÜ  tehtud tellimus tühistatakse.

 1. Tarneaeg ja Transport 

4.1. Ostja poolt Horsepower OÜ tellitud kaup väljastatakse Müüja laost peale 100% Tellimuse tasumist.

4.2. Kõik poes olevad tooted ja nende tellimused täidetakse pärast makse laekumist mitte hiljem kui 10 tööpäeva jooksul.

4.3. Kui kauba juures on märgitud tarneaeg , siis tuleb arvestada vähemalt selle ajaga. Sõltuvalt toote omadustest võib tarneaeg muutuda. Horsepower Oü jätab endale õiguse tarneaja muutmise osas. 

4.4. Kaupasid saadetakse AINULT Omniva tähitud pakina. Transporditeenuse maksumus arvutatakse vastavalt kauba omadustele.

Ja neid väjastatakse ainult kauba eest tasunud isikule dokumendi alusel. 

4.5. Transporditeenuse liik Omniva tähitud pakk – Koostöös Omnivaga pakub Horsepower OÜ mugavat transporditeenust Eesti sisestele pakkidele kulleriga Ostja valitud aadressile.

4.6. Teenuse hind arvestatakse vastavalt kauba omadustele.

4.7. Minimaalne saatmis maksumus on -400g pakile 12 eurot. raskemad pakid alates 15 eurot.

4.8Horsepower OÜ ei vastuta transpordil rikutud või kaotatud toodete eest.

4.9.1 Kõik tooted mis väljastatakse Horsepower Oü laost on märgistatud turvaelementidega 

Nende eemaldamine enne kauba sobivuses veendumist on KEELATUD!

Eemaldatud või kahjustatud turvamärgistega tooteid ei ole võimalik tagastada ega vahetada.

 4.9.2 Horsepower jätab endale õiguse valida kliente keda teenindame.

 1. Tellimuse tühistamine ja toote tagastamine

5.1. Peale toodete kättesaamist on Ostjal VÕS mõistes 14 päeva aega toodetega tutvumiseks. Juhul, kui tooted on ebakorrektsed ja  erinevad arvel märgitust on Ostjal õigus 14 päeva jooksul peale toodete üleandmist ostetud tooted tagastada.

5.2. Tagastatav kaup ei tohi olla kasutatud ning peab olema originaalpakendis koos originaal siltide ja turvaelementidega.

5.3. Tellimuse taganemise korral 14 päeva jooksul peale toodete üleandmist tagastab Müüja Ostjale ostu eest tasutud summa Ostja poolt arve tasumisel kasutatud pangakontole hiljemalt 30 päeva jooksul arvates tellitud kauba tagasi saabumise päevast. Juhtudel kui tagastatav toode on halvenenud või halvenemine on põhjustatud:
 - asjaoludest, mis ei ole tingitud Müüjast

 - toote mittesihipärasest kasutamisest

 - turvaelementide ning turvateibi eemaldamine või kahjustamine

5.4. Antud juhtudel on Müüjal õigus tasaarveldada toote väärtuse vähenemine Ostja poolt toote eest tasutud ning talle tagastamisele kuuluva summaga.

5.5. Toodete tagastamisel või vahetamisel rakendab Horsepower Oü käitlustasu 10% kogu kauba maksumusest.

5.6. Kauba saatekulud tagastamisele ei kuulu: kui tellimuse eest on ette nähtud saatmiskulu, jääb see Ostja kanda, samuti kauba tagastamisega seotud kulud.

6. Tagastada ja vahetada EI OLE VÕIMALIK soodushinnaga, eripakkumis, alahinnatud või spetsiaalselt kliendile tellitud tooteid. 

 1. Pretensiooni esitamise õigus

 2. Pretensiooni esitamis õigus on vastavalt EV seadusele. 

 3. 6.2. Müüja ei vastuta:

   Ostja süül toote halvenemise/kahjustumise eest
   puuduste eest, mis on tekkinud toote mittesihipärase kasutamise tagajärjel
 4.  toote normaalse füüsilise kulumise eest
 5. 6.3. Toote nõuetele mittevastavuse või toote juures puuduste avastamisel on Ostja kohustatud selle kohta saatma Müüjale avalduse esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 1 nädala jooksul arvates toote nõuetele mittevastavuse või toote juures puuduse avastamisest.
 6.  
 7. Horsepower Oü jätab endale õiguse mittevastavuses olevat toodet 3 korda korrastada. Edasine sõltub mittevastavuse omadustest.
 1. Isikuandmete töötlemise tingimused

Klientide parimaks teenindamiseks kogub ja säilitab Horsepower OÜ klientide andmeid alljärgnevate põhimõtete järgi:

7.1. Horsepower OÜ järgib oma tegevuses isikuandmete kaitse ning konfidentsiaalse info saladuses hoidmise põhimõtteid.

7.2. Horsepower OÜ võib töödelda (sealhulgas koguda, salvestada, avaldada ja edastada) järgmisi klientide andmeid: nimi, e-posti aadress ja kontakttelefoninumber . Firmade puhul lisanduvad veel firma aadress, KM-kohuslase registreerimisnumber ja ettevõtte registreerimisnumber. 

7.3. Isikuandmete kogumisel lähtub Horsepower OÜ seadusest ning andmeid kogutakse ulatuses, mis on vajalikud sõlmitud lepingute täitmiseks ning klientide parimaks teenindamiseks.

7.4. Horsepower OÜ võib saata oma klientidele uute pakkumiste ja kampaaniate kohta käivat infot. 

7.5. Horsepower OÜ salvestab e-posti teel antud klientide korraldusi ning vajadusel kasutab neid salvestisi kliendi korralduste ja toimingute tõestamiseks.

 1. Infoedastus

8.1. Müüja saadab kõik teated Ostja poolt märgitud e-posti aadressil.

8.2. Ostja edastab kõik teated ja küsimused Müüja kontaktandmetele (telefon +3725047371 või +3725028520 ja e-post info@ratsavarustus.com).

8.3.Ostja peab enne tellimuse esitamist täitma ja allkirjastama püsikliendi lepingu

 

 1. Lõppsätted

9.1. Ostja ja Müüja lepivad kokku, et kogu Müüja kodulehel olev teave (sealhulgas käesolevad tingimused, teave Müüja, pakutavate toodete ja teenuste, hindade ning garantii kohta, teave Müüja ja Ostja õigustest ja kohustustest Ostu-müügilepingu täitmisel) loetakse Ostjale kirjalikult esitatuks.

 Kõik Ostu-müügilepingust tulenevad lahkhelid Ostja ja Müüja vahel lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui kokkulepet ei õnnestu saavutada, lahendatakse lahkhelid Eesti Vabariigi seaduses sätestatud korras.